Genuine Green visar vägen till hållbara lösningar.

Vi erbjuder projektledning/konsulttjänster inom hållbarhetsprojekt
samt kurser i ekologiska/hållbara byggtekniker.

Kurs 2023 ~ bygga växthus med glas, lera, halm

Praktisk kurs – vi bygger växthus i befintligt ramverk. Glasväggar mot söder/öster och lervägg till brösthöjd mot norr.

Kurs 5-7 augusti 2021 ~ anlägga naturlig damm, bäck & våtmark

Lär dig principerna för cirkulations-system, växtfilter, vattenbiologi, olika konstruktionstyper.

Ekobygg – kurser 2018!

Kurser VT 2018! Två i Hölö/Järna, två utbyten med Litauen och Estland. 

Öppet hus söndag 6/6 kl 11-17 ~ Open house at Ekobygg Hölö Sunday 6 June!

KvinnoKraft Powertools kurs/event!

Are you avoiding to work with powertools? Are you secretly a bit scared of all those noisy machines?
In this event, we will get HANDS ON! Created BY women, FOR Women (yup, no men allowed). Who? For everyone who identifies as a woman. All ages welcome. let’s tackle POWER TOOLS!

Ekobygg – kurser 2017!

Två praktisks kurser i stampad lervägg/rammed earth – vi lär oss att göra lerblandningar, stampa lerväggar och provar göra lerstenar! Vi går igenom de olika momenten för stampad lervägg och pratar olika ekobyggtekniker. På Lagnö finns STF vandrarhem som OBS, sponsrar med LOGI som INGÅR I KURSPRISET (först till kvarn)! www.studiolagno.se

Kurs – #2 stampad lervägg/rammed earth!

Praktisk kurs lö 13/5 – ti 16/5, vi lär oss lerblandningar, stampa lerväggar och provar göra lerstenar på Lagnö Bo ekoby utanför Trosa i Sörmland, ca 7 mil söder om Stockholm På Lagnö finns STF vandrarhem som OBS, sponsrar med LOGI som INGÅR I KURSPRISET (först till kvarn)!  Studiebesök på Friberga ekobyggsgård på tisdag kväll. 

Kurs – #1 stampad lervägg/rammed earth!

EARLY BIRD till 15/3 = 3500 kr! (Medlem 2500kr!) Praktisk kurs lö 6/5- ti 9/5,  vi lär oss lerblandningar, stampa lerväggar och provar göra lerstenar på Lagnö Bo ekoby utanför Trosa i Sörmland, ca 7 mil söder om Stockholm På Lagnö finns STF vandrarhem som OBS, sponsrar med LOGI som INGÅR I KURSPRISET (först till kvarn)!  Studiebesök på Friberga ekobyggsgård på tisdag kväll.

Ekobyggkurser 2015

Under 2015 byggde vi nytt ramverk i gammal norsk teknik ”grindbygge”. Vasstak på halmbalshuset. Lerväggar och lergolv i halm- och kubbhusen.