VI KAN EKOBYGG

EKOBYGG
– KURSER I OLIKA EKOLOGISKA, SMÅSKALIGA BYGGTEKNIKER, ”LOW IMPACT”.

På Ekobyggs visningsplats arrangerar vi oregelbundet kurser i olika tekniker med hantverksexperter på respektive teknik. Oftast genomförs en kurs per teknik – vid stort intresse kan samma kurs komma att genomföras flera gånger. Anmälningsavgift 1200 kr.

För närvarande inga kurser inbokade. Inspiration från tidigare kurser, se nedan. För aktuella kurser, se tex
Sörmlands museum https://www.sormlandsmuseum.se/boka/kurser/
Ecotopia Österlen https://www.ecotopia.se/sv/kalendarium/
Lerbyggeföreningen https://www.lerbyggeforeningen.se/
och många sidor och grupper på Facebook, tex Lerbygge i Norden, Halmbalshusbyggarna och Stolpverk Norden.

Några tidigare kurser arrangerade av Genuine Green/Ekobygg:

På Friberga gård finns fyra eko-visningsbyggnader uppförda i natural building-tekniker. Halmbalshus, kubbhus (hus murat av ved och lerblandning), två ramverk i olika tekniker. Halmbalshuset har en rocket stove/mass heater och vasstak, kubbhuset har finsk bastu-/bakugn, tadelaktdusch och sedumtak. Ena ramverket har jord-/grästak, det andra har en avdelning vedbod, den andra delen är på gång att bli ett färdigt växthus.

Vid planerad kurs är anmälningsavgiften bindande och garanterar din plats. Betala 1200 kr till bg 775-7313. Var noga med att ange vem betalningen avser!

För betalning från utlandet, ange
Iban-nummer: SE4450000000053541021381
BIC: ESSESESS