VI KAN EKOBYGG

EKOBYGG
– KURSER I OLIKA EKOLOGISKA, SMÅSKALIGA BYGGTEKNIKER, ”LOW IMPACT”.

På Ekobyggs visningsplats arrangerar vi kurser löpande i olika tekniker med hantverksexperter på respektive teknik. Oftast genomförs en kurs per teknik – vid stort intresse kan samma kurs komma att genomföras flera gånger. Anmälningsavgift 1200 kr.

Under 2018: 

På Friberga gård finns fyra eko-visningsbyggnader uppförda i natural building-tekniker. Halmbalshus, kubbhus (hus murat av ved och lerblandning), två ramverk i olika tekniker. Halmbalshuset har en rocket stove/mass heater och vasstak, kubbhuset har finsk bastu-/bakugn, tadelaktdusch och sedumtak. Ena ramverket har jord-/grästak, det andra ska bli växthus.

Anmälningsavgiften är bindande och garanterar din plats. Betala 1200 kr till bg 775-7313. Var noga med att ange vem betalningen avser!

För betalning från utlandet, ange
Iban-nummer: SE4450000000053541021381
BIC: ESSESESS