VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS

FÖRELÄSNINGAR & DEMONSTRATIONER 

Vi demonstrerar och föreläser gärna om genomförda ekobyggprojekt. Små demobyggnader uppförs under kurstillfällena. Vid intresse kan tid bokas för studiebesök, alternativt att vi kommer och föreläser och visar bilder. Några gånger per år arrangeras öppet hus-visningar med guidad tur. Se bilder på fliken Inspiration och/eller på vår fb-sida Ekobygg – Natural Building.

Exempel på uppförda demohus/ekobyggen:

 • Ramverk – ”husskelett” helt i trä, två olika modeller; en gammal metod med starka, vackra, smarta träförbindningar, sammanfogade med dymlingar (”spik” av ek).
  • amerikansk modell ”Square Rule Layout” – jord-/grästak, fungerar som fårhus (och klassrum under kurs)
  • norsk modell ”Grindbygge” – en del är vedbod, den andra delen är snart klart växthus.
 • Klubbhus – bastu murad av ved och lerblandning (lera, sand, halm, gödsel, vatten).
 • Halmbalshus med lerväggar, en vanlig metod i Storbritannien.
 • Rocket Stove/Mass Heater i halmhuset och finsk bastu-/bakugn i kubbhuset.
 • Vasstak på halmhuset, sedumtak på kubbhuset.
 • Bostadshusets tak har solpaneler, tegel av lera och är ekologiskt isolerat motsvarande passivhus.
 • Damm, bäck och våtmark – dammen i lera, bäcken med dammduk.

Kontakta siri@ekobygg.nu för studiebesök eller föreläsning.