HÅLLBARHETSPROJEKT ÄR VÅR PASSION

KONSULT OCH PROJEKTLEDNING
INOM HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Våra tjänster

Kontakta mig för att diskutera idéer kring hållbarhetsprojekt. Jag har erfarenhet av ansökningar, budget, rapportering etc från en mängd områden (hotade arter, bistånd, ekologiskt lantbruk, naturläkemedel mm). Jag har arbetat på myndighet, i näringslivet och på ideell förening.

EKOBYGG

– KURSER I OLIKA EKOLOGISKA, SMÅSKALIGA BYGGTEKNIKER, ”LOW IMPACT”.

På Ekobyggs visningsplats arrangerar vi emellanåt kurser löpande i olika tekniker med hantverksexperter på respektive teknik. Oftast genomförs en kurs per teknik – vid stort intresse kan samma kurs komma att genomföras flera gånger. 

På Friberga gård finns fyra eko-visningsbyggnader uppförda i natural building-tekniker. Halmbalshus, kubbhus (hus murat av ved och lerblandning), två ramverk i olika tekniker. Halmbalshuset har en rocket stove/mass heater och vasstak, kubbhuset har finsk bastu-/bakugn, tadelaktdusch och sedumtak. Ena ramverket har jord-/grästak, det andra ska bli växthus.

Anmälningsavgiften är bindande och garanterar din plats. Betala 1200 kr till bg 775-7313. Var noga med att ange vem betalningen avser!

För betalning från utlandet, ange
Iban-nummer: SE4450000000053541021381
BIC: ESSESESS

FÖRELÄSNINGAR & DEMONSTRATIONER

Vi demonstrerar och föreläser gärna om genomförda ekobyggprojekt. Små demobyggnader uppförs under kurstillfällena. Vid intresse kan tid bokas för studiebesök, alternativt att vi kommer och föreläser och visar bilder. Några gånger per år arrangeras öppet hus-visningar med guidad tur.

Exempel på uppförda demohus:

  • Ramverk – ”husskelett” helt i trä, två olika modeller; en gammal metod med starka, vackra, smarta träförbindningar, sammanfogade med dymlingar (”spik” av ek).
    • amerikansk modell ”Square Rule Layout”
    • norsk modell ”Grindbygge”
  • Klubbhus – bastu murad av ved och lerblandning (lera, sand, halm, gödsel, vatten).
  • Halmbalshus med lerväggar, en vanlig metod i Storbritannien.
  • Rocket Stove/Mass Heater i halmhuset och pizzaugn i hagen.
  • Vasstak på halmhuset, sedumtak på kubbhuset, grästak på ena ramverket.
  • Bostadshusets tak har solpaneler, tegel av lera och är ekologiskt isolerat motsvarande passivhus.

Kontakta siri@ekobygg.nu för studiebesök eller föreläsning.