KONSULT OCH PROJEKTLEDNING

KONSULT OCH PROJEKTLEDNING
INOM HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Kontakta mig för att diskutera idéer kring hållbarhetsprojekt. Jag har lång erfarenhet av ansökningar, budget, rapportering etc från en mängd områden (hotade arter, husbygge, bistånd, lantbruk, läkemedel mm). Jag har arbetat på myndigheter, i näringslivet och på ideella föreningar.