KONSULT OCH PROJEKTLEDNING

KONSULT OCH PROJEKTLEDNING
INOM HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Kontakta mig för att diskutera idéer kring hållbarhetsprojekt. Jag har erfarenhet av ansökningar, budget, rapportering etc från en mängd områden (hotade arter, bistånd, ekologiskt lantbruk, naturläkemedel mm). Jag har arbetat på myndighet, i näringslivet och på ideell förening.