Ekobyggkurser 2015

Grindbygge (norskt ramverk) ~ vasstak ~ lerväggar/lergolv

Under 2015 byggde vi nytt ramverk i gammal norsk teknik ”grindbygge”. Vasstak på halmbalshuset. Lerväggar och lergolv i halm- och kubbhusen.