Kurs 2021 ~ anlägga natur-/baddamm, bäck & våtmark

Äntligen kurs igen! Lär dig principerna för cirkulations-system, växtfilter, vattenbiologi, olika konstruktionstyper. Kursinnehåll teori/praktik: 

·      Bad-/fiskdamm 230 kvm med lerbotten
·      Damm 8 kvm och 30 m bäck med dammduk
·      Vattentrappa (för syresättning)
·      Våtmark 75 kvm (vass-/växtbädd) för vattenrening
·      Installation cirkulationspump
·      Dekoration med sten och vattenväxter

Vi berör olika dammlösningar, regnbäddar, biofilter, BDT-avlopp och fontänteknik.

Lärare: Nigel Wells, Virbela Ateljé, med 35 års erfarenhet av formgivning och kon-struktion av vattenanläggningar.

Pris: 1600:-, bg 775-7313  eller Swish 073-920 40 90. Anmälan kurs@ekobygg.nu

Ekobygg Natural Building, 50 km söder om Stockholm. Visningsgård med ekologiska byggtekniker utan miljöpåverkan, här finns kubbhus, halmbalshus, ramverk, raketugn/Rocket mass heater, pizzaugn m.m.

Preliminärt schema:
Efter den inledande introduktionen kommer ni att delas upp i mindre grupper för att rotera mellan olika arbetsmoment; gummiduk, bäck, vattentrappa, stensättning, plantering m.m.

Torsdag
08.30            Ankomst
09.00           Introduktion, rundvandring titta på damm, bäck, våtmark
10.00            Kort fika
10.20            Teori med Nigel, bilder + installation av cirkulationspump 
12.30            Lunch
13.15             Grupper/stationer: Våtmark; stenläggning; bäck; minidamm+vattentrappa  
15.00            Fika
15.20            Fortsättning praktiskt, byte lärostation
16.45            Avrundning, ihopplockning
17.00            Sätta upp tält
18.00            Middag
19.00            Rundvandring Friberga gård för den som vill. Halmbalshus, kubbhus/bastu etc, social tid

Fredag
08.00           Frukost
09.00           Fortsättning praktiskt, byte lärostation
10.00            Fika
10.20            Fortsättning praktiskt, lärostation
12.30            Lunch
13.15             Fortsättning praktiskt, lärostation
15.00            Fika
15.20            Fortsättning praktiskt, lärostation
16.45            Avrundning, ihopplockning
17.00            Frågor, sammanfattning
18.00           Middag

Lördag
Vid intresse kan studiebesök ordnas till: 
– BDT & baddamm, 
– baddamm & vattenfall, 
– BDT & damm, 
– ev reningsparken Ytterjärna

Kursen genomförs på Friberga gård i Hejsta, Hölö. Här finns plats för tält och tillgång till dass + pentry. I närområdet finns Håknäs vandrarhem och Ytterjärna vandrarhem och hotell