KURS – #2 STAMPAD LERVÄGG/RAMMED EARTH

Praktisk kurs #2 – vi lär oss att göra lerblandningar, stampa lerväggar och provar göra lerstenar! Vi går igenom de olika momenten för stampad lervägg och pratar olika ekobyggtekniker. På Lagnö finns STF vandrarhem som OBS, sponsrar med LOGI som INGÅR I KURSPRISET (först till kvarn)! www.studiolagno.se

Riktpris 4500 kr. (Medlem i Lagnö Bo 3500kr. För medlemskap i Lagnö Bo, se lagnobo.se)

Lärare är eminenta Agne Fredricson lö-sö, samt Hanna Nilsson och/eller Sergej Glazunovs och/eller Eveline Mimpen må-tisd – alla erfarna lerbyggare! Vi bygger den inre väggen i ett hästsko-format lägenhetskollektiv i Lagnöbo, en ekoby utanför Trosa i Sörmland.https://lagnobo.se/ 

AGNE LEDER KURSEN LÖ-SÖ, han har sedan 80-talet har byggt lerhusen på Solvikskolan utanför Järna, troligen Sveriges mest organiska och sagoliknande waldorfskola. Se solvikskolan.se

KURSEN LEDS MÅN-TIS av Hanna Nilsson/Sergej Glazunovs/Eveline Mimpen. De är alla med veckan innan (kurs #1) och någon/några tar vid när Agne lämnar på söndag kväll.

Hanna är arkitekt, ungsmurare och lerbyggare som har arbetat med lerhus och lett kurser de senaste åren. Info om Hanna hannamurare.se

Sergej Glazunovs från Litauen driver företaget Nordiska Naturhemwww.naturhem.nu och har jobbat med ekologiska hus i naturmaterial, mest med lera som byggmaterial men bygger även timmerhus, halmhus, vasstak mm.

Eveline från Holland har WWOOF:at inom natural building och permakultur de senaste åren, främst lerbyggen och tadelakt-våtrum (World Wide Opportunities on Organic Farms). Evelines projekt finns på Deep Green Design på FB.

Siri Lundström har arrangerat ekobyggskurser de senaste åren och bistår med det praktiska. Info genuinegreen.se/ekobygg eller här på FB-sidan.

ONS-FRE för de som vill stanna och fortsätta öva/prakticera. Någon av lärarna finns med delar av (eller hela) dagarna. Självhushåll dessa dagar, men fika x 2 ingår.

Efter kursavslut och middag på tisdag kväll åker de som vill på studiebesök till Solvikskolan (där Agne m.fl. byggt ett antal vackra lerhus) samt till Friberga gård där fyra exempelhus i olika tekniker finns att titta på/få inspiration av – Två ramverk i olika tekniker, halm- och kubbhus. Rocket stove/mass heater, finsk bastu- och bakugn, sedumtak, vasstak och grästak, raket-pizza-ugn samt tadelakt-dusch mm.

Eko-mat serveras lördag – tisdag och betalas på plats till vandrarhemmet, 200 kr per dag. Ingår enkel, stadig frukost, lunch, middag samt fika x 2. Möjligheter till självhushåll finns vid specialkost eller andra behov. Kom gärna redan på fredag kväll.

Pris 4500 kr. För att boka din plats betalar du in anmälningsavgift 1000 kr eller hela avgiften (early bird t.o.m 15/3) till bg 775-7313. Faktura för avgiften mejlas. Ange vem betalningen avser+mejladress!

Vi tillämpar ”riktpris”, kontakta kurs@ekobygg.nu om du har en ansträngd ekonomi och vill bidra på något annat sätt, så hittar vi lösningar.