Ekobygg – kurser 2016

KURS ~ LERGOLV & LERVÄGGAR!
FRE 17 – SÖN 19 JUNI

Praktisk kurs – vi lär oss lerputsning av väggar och gör lergolv! Vi tränar i halmbals- & kubb(=ved)husen, lärare är eminenta Hanna Nilsson, arkitekt, lerbyggare och ugnsmurare som varit med och byggt kubbhuset med ugn!

KURS – ROCKET PIZZA OVEN!

Lö 3 – sö 4 september

Kursen kommer att hållas på engelska av Eveline Mimpen (Deep Green Design) från Holland. Vi får lära oss hur lerblandningar görs, teknik kring effektiv ”rocket stove”-förbränning och färdigställa en pizzaugn.

För mer info, följ länkarna ovan!


För att boka din plats betalar du in anmälningsavgift 1000 kr eller hela avgiften till bg 775-7313. Faktura för avgiften mejlas. Ange vem betalningen avser+mejladress!

Vi tillämpar ”riktpris”, kontakta kurs@ekobygg.nu om du har en ansträngd ekonomi och vill bidra på något annat sätt, så hittar vi lösningar.

Än så länge är två kurser inbokade, fler kommer!

**********

På gården finns fyra eko-visningsbyggnader uppförda i natural building-tekniker att se. Halmbalshus, kubbhus (hus murat av ved och lerblandning), två ramverk i olika tekniker. Halmbalshuset har en rocket stove/mass heater och vasstak, kubbhuset har finsk bastu-/bakugn och sedumtak. Ena ramverket har jord-/grästak (amerikansk ”Square Rule Layout” och det andra (norskt ”grindbygge” i vikingastil) ska bli växthus och vedbod.

**********

På Ekobyggs visningsplats arrangerar vi kurser i olika tekniker med hantverksexperter på respektive teknik. Oftast genomförs en kurs per teknik – vid stort intresse kan samma kurs komma att genomföras flera gånger.