Kurs 2023 ~ bygga växthus med glas, lera, halm

Praktisk kurs – vi bygger växthus i befintligt ramverk. Glasväggar mot söder/öster och lervägg till brösthöjd mot norr. Under två dagar tillverkar vi ”lerbröd” (lerbaserade byggelement med halm), sätter glas på växthuset och pratar om olika lerbruksmetoder (lerstenar, lerblock, lervicklar etc). Lera som byggmaterial har stora hälso-, ekonomiska och miljömässiga fördelar. Materialet är billigt, har …

KvinnoKraft Powertools kurs/event!

Are you tired of calling your dad each time you are about to put up a shelf? Are you avoiding to work with powertools? Are you secretly a bit scared of all those noisy machines?

In this beautiful event, we will get HANDS ON! Created BY women, FOR Women (yup, that’s right, no men allowed). Who? For everyone who identifies as a woman. All ages welcome. let’s tackle POWER TOOLS!

KURS – #2 STAMPAD LERVÄGG/RAMMED EARTH

Praktisk kurs lö 13/5 – ti 16/5, vi lär oss lerblandningar, stampa lerväggar och provar göra lerstenar på Lagnö Bo ekoby utanför Trosa i Sörmland, ca 7 mil söder om Stockholm På Lagnö finns STF vandrarhem som OBS, sponsrar med LOGI som INGÅR I KURSPRISET (först till kvarn)! Studiebesök på Friberga ekobyggsgård på tisdag kväll. Riktpris 4500 kr. (Medlem Studio Lagnö 3500 kr)

Kurs – Rocket Pizza oven!

Kursen kommer att hållas på engelska av Eveline Mimpen (Deep Green Design) från Holland. Vi får lära oss hur lerblandningar görs, teknik kring effektiv ”rocket stove”-förbränning och färdigställa en pizzaugn.

Ekobygg – kurser 2016

KURS ~ LERGOLV & LERVÄGGAR!
Fre 17 – sön 19 juni

Praktisk kurs – vi lär oss lerputsning av väggar och gör lergolv! Vi tränar i halmbals- & kubb(=ved)husen, lärare är eminenta Hanna Nilsson, arkitekt, lerbyggare och ugnsmurare som varit med och byggt kubbhuset med ugn!

Ekobyggkurser 2015

Grindbygge (norskt ramverk) ~ vasstak ~ lerväggar/lergolv

Under 2015 byggde vi nytt ramverk i gammal norsk teknik ”grindbygge”. Vasstak på halmbalshuset. Lerväggar och lergolv i halm- och kubbhusen.